Fries Kampioenschap

Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap 2022

Beste deelnemers,
Komend seizoen bestaat Philidor 1847 175 jaar en dat gaan we vieren met tal van activiteiten. Op 11,12 en 13 november is er het Waling Dijkstra Weekendtoernooi in de binnenstad van Leeuwarden. Daarnaast wordt er dit jaar een recordpoging gedaan meer informatie hierover volgt later.

Vanaf 2018 heet het Fries Kampioenschap officieel het “Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap. Bij de organisatie krijgen we hulp van de familie Kramer, die het een mooi idee vond het toernooi te vernoemen naar Haije Kramer, de man die voor de ontwikkeling van het Friese schaak van grote waarde is geweest. Wij zijn de familie Kramer zeer dankbaar voor de geboden steun. Ook het FSB-bestuur zijn we erkentelijk voor de medewerking.

Na twee jaar geen Fries Kampioenschap is het hoog tijd voor een mooi FK. Door Corona is de periode waarin gespeeld wordt anders dan u gewend bent. Wij denken dat een Fries Kampioenschap een prachtige aftrap wordt van een mooi schaakseizoen!

Organisatie
Rein de Boer reindeboer@upcmail.nl / 0630604880
Eelke Heidinga
Erik Sparenberg

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 15. Dit kan worden overgemaakt op bankrekening NL31 INGB 0000 8277 45 van KSC Philidor.

PRIJZEN GROEP A (1800+)
400-200-100
PRIJZEN GROEP B (1800-)
150-75-50

Speeltempo
1.30 uur + 30 seconden per zet

Toernooi informatie:
Plaats: Zalencentrum Enzo  
Kalverdijkje 77C Leeuwarden
Aanvang: Ronde 1 t/m 6 19:30 uur
Ronde 7 19:00 uur
 
Ronde 1: Woensdag 7 september
Ronde 2: Vrijdag 9 september
Ronde 3: Woensdag 14 september
Ronde 4: Vrijdag 16 september
Ronde 5: Vrijdag 23 september
Ronde 6: Woensdag 28 september
Ronde 7: Vrijdag 30 september
Het is mogelijk éénmaal een bye te nemen in de ronden 1 t/m 3. Dit levert ½ punt op.

Fries Kampioenschap